Akciğer Nakli: Riskli Olmasına Rağmen Önemlidir

Akciğer Nakli: Riskli Olmasına Rağmen Önemlidir

Akciğer nakli hastalıklı veya başarısız akciğerlerin yerini sağlıklı bir donör akciğeri ile değiştiren ameliyattır. Organ İhale ve Transplantasyon Ağı’ndan elde edilen verilere göre 1988'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde 36,100'den fazla akciğer nakli tamamlanmıştır. Bu ameliyatların çoğu 18-64 yaşları arasındadır . Akciğer transplant hastaları için hayatta kalma oranı son yıllarda artmıştır. Göre Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü (NHLBI) , tek-akciğer nakillerinin bir yıllık sağkalım oranı yaklaşık 80 civarındadır. Beş yıllık sağ kalma oranı yüzde 50'den fazladır. Bu sayılar 20 yıl önce çok daha düşüktü.

Akciğer Nakli Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

 • Dikkat
 • Normal
Endişelenmeli miyim?

Bir akciğer nakli büyük ameliyattır. Birçok riskle birlikte gelir.

Ne Yapmalıyım?

 Ameliyattan önce doktorunuz, prosedürle ilişkili risklerin faydalardan daha ağır basıp tartmadığını tartışmalıdır. Risklerinizi azaltmak için neler yapabileceğiniz hakkında konuşmalısınız.

Neye Dikkat Etmeliyim?

Hayatta kalma oranları tesise göre değişir. Ameliyatınızı nerede yapacağınızı araştırırken tesisteki hayatta kalma oranlarını sormak önemlidir.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

Akciğer ile ilgili rahatsızlıklar yada bilgi almak için Göğüs Hastalıkları bölümüne gidilir.

Akciğer Nakli Neden Yapılır?

Akciğer yetmezliğinin tedavisi için bir akciğer nakli son seçenek olarak kabul edilir. Diğer tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleri hemen her zaman denenecektir.

Akciğerinize transplantasyon gerektirecek kadar zarar verebilecek durumlar şunlardır:

 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Kistik fibroz
 • Anfizem
 • Pulmoner fibroz
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Sarkoidoz

Akciğer Nakli Riskleri

!Akciğer transplantının başlıca riski organ reddi. Bağışıklık sisteminiz donör akciğerinize bir hastalıkmış gibi saldırdığında bu olur. Şiddetli reddetme, bağışlanan akciğerin başarısızlığına yol açabilir.

!Diğer ciddi komplikasyonlar reddedilmeyi önlemek için kullanılan ilaçlardan kaynaklanabilir. Bunlara “immün baskılayıcılar” denir. Bağışıklık yanıtınızı azaltarak, vücudunuzun yeni “yabancı” akciğere saldırmasını daha az olası kılar.

!İmmünsüpresanlar, vücudunuzun “koruyucusu” indirildiğinden enfeksiyon riskinizi artırır.

Diğer akciğer nakli cerrahisi riskleri ve sonrasında almanız gereken ilaçlar şunlardır:
Kanama ve kan pıhtıları
İmmünsüpresanlara bağlı kanser ve maligniteler
Şeker hastalığı
Böbrek hasarı
Mide sorunları
Kemiklerin incelmesi ( osteoporoz )
Ameliyatınızın öncesinde ve sonrasında doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Bu, risklerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Talimatlar, sağlıklı bir diyetin benimsenmesi ve sigara içilmemesi gibi sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini yapacaktır. Ayrıca herhangi bir ilaç dozunu kaçırmamanız gerekir.

Akciğer Nakli İçin Nasıl Hazırlanılır

Bir donör akciğeri beklemek duygusal olarak zor olabilir. Gerekli testleri yaptıktan ve yeterlilik kriterlerini karşıladıktan sonra, bir verici akciğer için bir bekleme listesine konulacaksınız.

Listedeki bekleme süreniz aşağıdakilere bağlıdır:
Uygun akciğer varlığı
Kan grubu
Bağışçı ve alıcı arasındaki coğrafi mesafe
Durumunuzun ciddiyeti
Donör akciğer büyüklüğü
Genel sağlığınız

Çok sayıda laboratuvar ve görüntüleme testinden geçeceksiniz. Ayrıca duygusal ve finansal danışmanlık da yapabilirsiniz. Doktorunuzun, prosedürün sonuçlarından tamamen emin olduğunuzdan emin olması gerekir.

Doktorunuz, ameliyatınıza en iyi şekilde nasıl hazırlanacağınız konusunda size tam talimat verecektir.

Bir donör akciğerinde bekliyorsanız, çantalarınızı önceden paketlemek iyi olur. Bir organın mevcut olduğu bildirimi her an gelebilir.

Ayrıca, tüm iletişim bilgilerinizi hastanede güncel tuttuğunuzdan emin olun. Bir donör akciğeri müsait olduğunda sizinle iletişim kurabilirler.

Bir donör akciğerinin bulunduğunu bildirdiğinizde, nakil tesisine derhal bildirmeniz istenecektir.

Akciğer Nakli Nasıl Yapılır?

Siz ve verici akciğerleriniz hastaneye vardığınızda, ameliyat için hazırlanacaksınız. Bu, bir hastane elbisesi olarak değiştirilmeyi, bir IV alma ve genel anestezi uygulanmasını içerir. Bu sizi indüklenmiş bir uykuya sokacaktır. Yeni akciğeriniz bittikten sonra bir kurtarma odasında uyanacaksınız.

Cerrahi ekibiniz nefes almanıza yardımcı olmak için nefes borunuza bir tüp takacaktır. Burnunuza başka bir tüp yerleştirilebilir. Mide içeriğinizi boşaltacaktır. Mesanenizi boş tutmak için bir kateter kullanılacaktır.

Ayrıca bir kalp-akciğer makinesine konabilirsiniz. Bu cihaz, kanınızı pompalar ve ameliyat sırasında sizin için oksijen verir.

Cerrahın göğsünde büyük bir kesi olacaktır. Bu insizyonla, eski akciğeriniz giderilecek. Yeni akciğerin ana hava yollarına ve kan damarlarına bağlı olacak.

Yeni akciğer düzgün çalışıyorsa, kesi kapalı olacaktır. İyileşmek için yoğun bakım ünitesine (ICU) taşınacaksınız.

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü (NHLBI)’ne göre, tipik bir tek-akciğer prosedürü 4 ila 8 saat arasında sürebilir. Çift akciğer transferi 12 saate kadar sürebilir.

Akciğer Nakli Sonrası Takip

İşlemden birkaç gün sonra yoğun bakımda kalmayı bekleyebilirsiniz. Hayati belirtileriniz yakından izlenmelidir. Nefes almanıza yardımcı olması için muhtemelen mekanik bir ventilatöre bağlanacaksınız. Tüpler herhangi bir sıvı birikimini boşaltmak için göğsünüze de bağlanacaktır.

Hastanede kaldığınız süre haftalarca sürebilir, ancak daha kısa olabilir. Ne kadar kaldığın, ne kadar iyi toparlandığına bağlı olacak.

Önümüzdeki üç ayda, akciğer nakli ekibinizle düzenli randevularınız olacak. Enfeksiyon, reddetme veya diğer problemleri izlerler. Nakil merkezine yakın yaşamak için gerekli olacaksınız.

Hastaneden ayrılmadan önce, cerrahi yaranıza nasıl bakacağınız konusunda talimatlar verilecektir. Ayrıca, takip edilecek ve ilaç verilecek herhangi bir kısıtlamadan bahsedilecektir.

Muhtemelen, ilaçlarınız aşağıdaki gibi bir veya daha fazla immün baskılayıcı içerir:

 • siklosporin
 • takrolimus
 • mikofenolat mofetil
 • prednizon
 • azatioprin
 • sirolimus
 • daklizumabdır
 • basilıksimab
 • muromonab-CD3 (Orthoclone OKT3)

İmmünsüpresanlar nakilden sonra önemlidir. Vücudunuzun yeni ciğerinize saldırmasını önlemeye yardımcı olurlar. Muhtemelen bu ilaçları hayatının sonuna kadar alacaksın.

Ancak, sizi enfeksiyon ve diğer problemlere açık bırakırlar. Tüm olası yan etkiler hakkında doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Ayrıca verilebilir:

 • antifungal ilaç
 • antiviral ilaç
 • antibiyotikler
 • diyüretikler
 • anti ülser ilacı

Görünüş

Mayo Clinic bir nakilden sonra ilk yıl en kritik olduğunu bildirir. Bu, majör komplikasyonların, enfeksiyonun ve reddedilmenin en yaygın olduğu zamandır. Akciğer transplant ekibinizin talimatlarını takip ederek ve herhangi bir komplikasyon bildirerek bu riskleri en aza indirebilirsiniz.
Akciğer transplantasyonu riskli olmasına rağmen, önemli faydaları olabilir. Durumunuza bağlı olarak, bir akciğer nakli daha uzun yaşamanıza ve yaşam kalitenizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...