Akciğerde Nodül Kanser Yapar Mı?

Akciğerde Nodül Kanser Yapar Mı?

Akciğerde nodül, enfeksiyon sonrasında arta kalan doku bozukluğudur. Genellikle iyi huyludur fakat boyut, sigara kullanımı, tıbbi geçmiş gibi faktörlere bağlı olarak kanser olma ihtimali az da olsa vardır.

Akciğerde Nodül Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

 • Dikkat
 • Normal
Başlıca Belirtileri:

Akciğer nodülünün herhangi bir belirtisi yoktur fakat iltihaplanması durumunda, öksürük, ateşlenme ve hararet, nefes alma problemleri ve hızlı nefes alma, göğüs kafesinde ağrı, özellikle yaşlılarda sersemlik ve dengesizlik belirtilerini gösterir.

Neye Dikkat Etmeliyim?

Sigara akciğer nodülünün iyi huylu yada kötü huylu olması durumunda etkili rol oynamaktadır.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

Akciğerde nodül için Göğüs Hastalıkları bölümüne gidilir.

Akciğer nodülleri nedir?

Akciğerde nodül, küçük yuvarlak veya oval şekilli enfeksiyon sonrasında arta kalan bir doku bozukluğudur. Boyutları bir kaç milimetreden üç santimetre arasında değişir. Büyüme bundan daha büyükse buna akciğer kütlesi denir. Akciğer nodülleri genellikle göğüs grafisinde görülebilmek için en az bir santimetre büyüklüğünde olmalıdır.Akciğer nodülleri genellikle iyi huyludur.
Akciğer nodülleri oldukça yaygındır. Sigara içen 50 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yarısında akciğer nodülüne rastlanır.

Akciğer Nodülleri Neden Oluşur?

Akciğer nodüllerinin birçok nedeni olabilir. En yaygın nedeni ise bir enfeksiyon veya hastalık sonucu akciğerdeki iltihaplanmadır. İyi huylu gelişimsel bozukluklar da nodül olarak görülebilir.

Enfeksiyonlar

Akciğerde enfeksiyonlar sonucu iltihaplanma gerçekleştiğinde, bağışıklık sistemi bu iltihaplanmayı yabancı bir madde olarak görür ve granülom adı verilen hücre yığınları oluşur.Granülomlar akciğer nodüllerinin başlıca sebebidir.

Doku Büyümesi

Akciğerde anormal doku büyümeleri de akciğer nodülüne sebep olabilirler.

 • Lifli bağ dokusunun anormal büyümesi,
 • Normal dokuların anormal şekilde gruplanması,
 • Sinir dokusunun akciğerde anormal büyümesi,
 • Olgunlaşmamış hücrelerin oluşturduğu anormal gruplanmalar.

Akciğerde Nodül Belirtileri

Genellikle akciğer nodülleri herhangi bir belirti göstermezler. Eğer varsa, belirtiler nodülün gelişmesine yol açan durumla ilişkilidir. Çoğu zaman, hasta akciğerlerin göğüs röntgenleri veya bilgisayarlı tomografi taraması (CT taraması) yapılıncaya kadar bir akciğer nodülüne sahip olduğunun farkında değildir. Akciğerde nodül öksürük yapar mı? Eğer akciğer nodülü iltihaplanma sonucu oluşmuşsa aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

 • Öksürük
 • Ateşlenme ve hararet
 • Nefes alma problemleri ve hızlı nefes alma
 • Göğüs kafesinde ağrı
 • Özellikle yaşlılarda sersemlik ve dengesizlik

Akciğer Nodüllerinin Kanser Riski Nedir?

Akciğer nodülünün kanser olma riskini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Boyut: Akciğer nodülünün boyutu büyüdükçe kanser oılma ihtimali artar.
 • Sigara Kullanımı: Mevcut ve eski sigara içenler, sigara içmeyenlere göre daha çok risk altındadırlar.
 • Meslek: Bazı mesleki maruziyetler, akciğer nodülün kanser olma ihtimalini arttırır.
 • Tıbbi geçmiş: Kişinin daha önceden kanser hastalığı geçirmiş olması akciğer nodülünün kanser riskini arttırır.
 • Büyüme: Kanserli akciğer nodülleri, yaklaşık dört aylık bir ortalama katlanma süresi ile oldukça hızlı bir şekilde büyüme eğilimi gösterirken iyi huylu nodüller zamanla aynı boyutta kalma eğilimi gösterirler.

Akciğer Nodüllerinin Tedavisi

Gözlem

Akciğerdeki nodül geçer mi?Genellikle akciğer nodülleri iyi huylu olduklarından aktif bir tedavi gerektirmezler. Herhangi bir rahatsızlık vermiyorsa ve akciğer nodüllerinin küçük bir boyutu varsa, nodülün gözlemlenmesi önerilir. Hasta düzenli olarak muayene edilmeli, akciğer nodüllerinin boyutu gözlemlenmelidir.

Akciğerde Nodül Ameliyatı (Cerrahi Müdahale)

Akciğer nodüllerinde kanser hücresine rastlandı ise veya biyopsiden nihai sonuç alınamadı ise cerrahi yöntem ile nodülün çıkarılması tavsiye edilir. Genel olarak iki yöntem kullanılır:

 • Açık akciğer ameliyatı: Hastalar ameliyattan sonra genellikle birkaç gün hastanede kalmalıdır.
 • Video-Destekli Torakoskopi: Ucunda küçük bir kamera olan esnek bir tüp kullanılır. Kamera cerrahın nodül görüntüsünü bir televizyon ekranında görmesini sağlar. Bu teknik, açık akciğer ameliyatı yapmaktan daha küçük bir kesik ve daha kısa bir iyileşme zamanı gerektirir.

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...