Amniyosentez: Neden Amniyosenteze İhtiyacım Var?

Amniyosentez: Neden Amniyosenteze İhtiyacım Var?

Amniyosentez Nedir? Amniyosentez, doktorun rahimdeki amniyotik sıvıdan küçük bir örnek almasıdır. Alınan sıvının miktarı yaklaşık olarak 30 cm3’tür. Amniyotik sıvı, doğmamış bebeği çevreler. Bu sıvı, bebeğinizin hücrelerinin bazılarını içerir ve bebekte genetik anormalliklerin olup olmadığının anlaşılması için kullanılır. Ayrıca, bebeğin akciğerlerinin anne rahminin dışında hayatta kalabilecek kadar gelişip gelişmediğinin anlaşılması için de kullanılır. Doktorunuz amniyotik sıvıyı almak için uzun ve ince bir iğne kullanır. Bu sıvı, bebek anne rahmindeyken bebeği çevreler ve korur. Laboratuvar teknisyeni alınan sıvıyı Down sendromu, ayrık omurga ve kistik fibrozis gibi genetik bozukluklar için test eder.

Amniyosentez Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

  • Dikkat
  • Normal
Ne İçin Yapılır?

Test sonuçları hamileliğin devam ettirilmesine ya da sonlandırılmasına karar vermeye yardımcı olur. Test, bebeğin doğacak kadar büyüyüp büyümediğinin anlaşılmasını da sağlar.

Neden Önemlidir?

Test hamileliğin neden olduğu komplikasyonların önlenmesi için erken doğuma karar verilmesine de yardımcı olur.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

Sağlıklı hamilelik geçirmek için düzenli olarak Kadın Hastalıkları Ve Doğum bölümüne gidilmelidir.

Neden Amniyosenteze İhtiyacım Var?

Hamilelik sırasında yapılan taramaların anormal sonuçlar vermesi amniyosenteze ihtiyaç duyulmasının yaygın bir nedenidir. Amniyosentez, görüntüleme testleri sırasında anormalliklere işaret eden bulguların doktorunuz tarafından kontrol edilmesini sağlar. Daha önce doğum kusuru olan ya da beyinde ve omurilikte anormalliklerin olduğu sinir yolu kusuru olan bir çocuk doğurduysanız, amniyosentez, doğmamış çocuğunuzda bu kusurun olup olmadığını kontrol eder.

35 yaşında veya daha büyükseniz bebeğiniz Down sendromu gibi kromozomsal anormallikler için yüksek risk altındadır. Amniyosentez bu tür anormallikleri tanımlar. Sizde ya da partnerinizde kistik fibrozis gibi genetik bir hastalık geni bulunuyorsa doğmamış çocuğunuzda bu genin olup olmadığı amniyosentezle anlaşılabilir.

Hamilelik sırasında yaşanan bazı komplikasyonlar bazen bebeğin anne karnında tamamen gelişemeden doğmasını gerektirir. Gelişimin kontrol edilmesi için yapılan amniyosentezle bebeğin akciğerlerinin, bebeğin anne karnında hayatta kalmasını sağlayacak kadar gelişip gelişmediği kontrol edilir.

Doktorunuz bebekte enfeksiyon ya da anemi olduğundan şüpheleniyorsa amniyosentez yapabilir. Ayrıca rahimde enfeksiyon varsa amniyosentez yapılabilir. Gerekli görülürse rahimdeki amniyotik sıvının miktarını azaltmak için de amniyosentez yapılabilir.

Amniyosentez Nasıl Yapılır?

Bu test hastanede kalınmasını gerektirmez. Doktorunuz ultrasonla rahimdeki bebeğin tam yerini belirleyecektir. Ultrason, doğmamış bebeğinizin görüntüsünü elde etmek için yüksek frekanstaki ses dalgalarını kullanan noninvaziv bir yöntemdir. Ultrason sırasında mesanenin dolu olması gerekir. Bu yüzden öncesinde bol su içmeniz gerekir.

Ultrasondan sonra doktorunuz karnınıza uyuşturucu bir krem sürer. Ultrasondan, iğneyi batırmak için güvenli bir yer belirlenir. Sonrasında karından rahme doğru iğne batırılarak az miktarda amniyotik sıvı alınır. İşlemin bu kısmı genellikle iki dakika sürer.

Amniyotik sıvının incelenmesiyle yapılan genetik testlerin sonuçları genellikle birkaç gün içinde alınır. Bebeğin akciğerlerinin ne kadar geliştiğinin anlaşılması için yapılan testlerin sonuçları genellikle birkaç saat içinde çıkar.

Amniyosentezle İlişkilendirilen Komplikasyonlar Nelerdir?

Amniyosentez genellikle 16 ila 20 hafta arasında yani ikinci trimesterde yapılır.

Amniyosentezle ilişkilendirilen komplikasyonlar arasında şunlar bulunur:
Amniyosentezi ikinci trimester sırasında yaptırdıysanız düşük riski %0.6’dır. Hamileliğin 15. haftasından önce yaptırdıysanız bu risk biraz daha yükselir.
Bazı kadınlar amniyosentezden sonra kramp yaşarlar.
Bazı kadınlarda amniyosentezden sonra az miktarda vajinal kanama görülebilir.
Nadiren de olsa amniyosentez, vücudunuzdan amniyotik sıvının sızmasına yol açabilir.
Nadir görülen bir diğer komplikasyon da rahimde enfeksiyon oluşmasıdır.
Hepatit C ya da HIV gibi enfeksiyonlarınız varsa amniyosentez enfeksiyonun doğmamış bebeğinize geçmesine neden olabilir.

Nadiren de olsa bu test bebeğin kan hücrelerinin sizin kanınıza karışmasına neden olabilir. Rh faktörü denilen bir proteinden dolayı bu durum önem taşır. Rh faktörünüz varsa kan grubunuz Rh+ (pozitif) olur. Bu protein olmadığında kan grubunuz Rh-(negatif) olur. Bebeğinizle farklı Rh sınıflandırmasına sahip olmanız mümkündür. Bu durumda sizin kanınızla bebeğinizin kanı karışırsa bebeğinizin kanına karşı alerjik bir tepki yaşayabilirsiniz. Doktorunuz RhoGAM denilen bir ilaç vererek vücudunuzun bebeğin kan hücrelerine saldırmak üzere oluşturacağı antikorları üretmesini engelleyecektir.

Sonuçlarım Ne Anlama Geliyor?

Amniyosentez sonuçları normalse bebeğinizde genetik ya da kromozomal anormallikler bulunmuyor demektir. Gelişimin kontrol edilmesi için yapılan amniyosentezde normal test sonuçları bebeğin yüksek bir hayatta kalma oranıyla doğmaya hazır olduğunu gösterir.

Anormal test sonuçları, bebekte genetik bir sorun ya da ciddi doğum kusurları olacağını gösterir. Tüm test sonuçlarını doktorunuzla ve partnerinizle konuşarak hamileliği devam ettirip ettirmeyeceğinize karar verin. Bu dönem, aileler için zordur. Bu nedenle sevdiklerinizden, doktorunuzdan ve destek gruplarından yardım alın.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...