Davranış Bozukluğu Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Davranış Bozukluğu Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Davranış bozukluğu, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlayan davranışsal ve duygusal sorunlardan oluşan bir davranış grubudur. Bozukluğu olan çocuklar ve ergenler, kurallara uyarak ve sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde davranmakta zorlanırlar. Başkalarının haklarını ihlal edebilecek agresif, yıkıcı ve aldatıcı davranışlar gösterebilirler. Yetişkinler ve diğer çocuklar, onları zihinsel bir hastalığa sahip olmak yerine “kötü” veya suçlu olarak algılayabilirler.

Davranış Bozukluğu Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

 • Dikkat
 • Normal
Davranış Bozukluğu Nedir?

Davranış bozukluğu, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlayan davranışsal ve duygusal sorunlardan oluşan bir davranış grubudur.

Nasıl Anlaşılır?

Bozukluğu olan çocuklar ve ergenler, kurallara uyarak ve sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde davranmakta zorlanırlar. Başkalarının haklarını ihlal edebilecek agresif, yıkıcı ve aldatıcı davranışlar gösterebilirler.

Nasıl Tedavi Edilir?

Yeni tutumlar ve davranış kalıplarının oluşturulması zaman aldığından davranış bozukluğu olan çocuklar genellikle uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyar.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

Pedagoji Bölümüne başvurabilirsiniz.

Çocuğunuzun davranış bozukluğu varsa, sert ve kendinden emin görünebilir. Ancak gerçekte, davranış bozukluğu olan çocuklar genellikle güvensizdir ve yanlış bir şekilde insanların kendilerine karşı saldırgan veya tehdit edici davrandıklarına inanırlar.

Davranış Bozukluğu Çeşitleri

Üç tür davranış bozukluğu vardır. Hastalığın semptomlarının ilk ortaya çıktığı yaşa göre sınıflandırılırlar:

 • Çocukluk dönemi başlangıcı, davranış bozukluğu belirtileri 10 yaşından önce ortaya çıktığında ortaya çıkar.
 • Ergen başlangıcı, davranış bozukluğu belirtileri gençlik yıllarında ortaya çıktığında ortaya çıkar.
 • Belirtilmemiş başlangıçta davranış bozukluğunun ilk gerçekleştiği yaş bilinmemektedir.

Bazı çocuklara sınırlı prososyal duyguları olan davranış bozukluğu teşhisi konacaktır. Bu spesifik davranış bozukluğuna sahip çocuklar, genellikle duygusal ve duygusal olmayan olarak tanımlanır.

Davranış Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Davranış bozukluğu olan çocuklar genellikle kontrol edilmesi zor ve kurallara uymakta isteksizdir. Eylemlerinin sonuçlarını göz önünde bulundurmadan dürtüsel davranırlar. Ayrıca başkalarının duygularını dikkate almazlar. Aşağıdaki davranışlardan birini veya birkaçını ısrarla gösterirse çocuğunuz davranış bozukluğu yaşayabilir:

 • Agresif davranış
 • Aldatıcı davranış
 • Yıkıcı davranış
 • Kural ihlali

Ek olarak, davranış bozukluğu belirtileri hafif, orta veya şiddetli olabilir:

Davranış Bozukluğunun Sebepleri Nedir?

Genetik ve çevresel faktörler davranış bozukluğunun gelişmesine katkıda bulunabilir.

1.Genetik Nedenler

Beynin ön lobuna verilen hasar, davranış bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir. Ön lob, beyninizin problem çözme, hafıza ve duygusal ifade gibi önemli bilişsel becerileri düzenleyen kısmıdır. Aynı zamanda kişiliğinize de ev sahipliği yapar. Davranış bozukluğu olan bir kişideki ön lob, başka şeylerin yanı sıra, aşağudakilere neden olabilecek şekilde düzgün çalışmayabilir:

 • Dürtü kontrolü eksikliği
 • Gelecekteki eylemleri planlamak için azaltılmış bir yetenek
 • Geçmiş olumsuz deneyimlerden öğrenme yeteneğinde azalma

Frontal lobun bozulması genetik veya kalıtsal olabilir veya bir yaralanma nedeniyle beyin hasarından kaynaklanabilir. Bir çocuk ayrıca davranış bozukluğunda sık görülen kişilik özelliklerini miras alabilir.

2.Çevresel Faktörler

Davranış bozukluğu ile ilişkili çevresel faktörler şunlardır:

 • Çocuk istismarı
 • İşlevsel olmayan bir aile
 • Uyuşturucu veya alkole bağımlı ebeveynler
 • Yoksulluk

Davranış Bozukluğu için Kimler Risk Altında?

Aşağıdaki faktörler çocuğunuzun davranış bozukluğu geliştirme riskini artırabilir:

 • Erkek olmak
 • Kentsel ortamda yaşamak
 • Yoksulluk içinde yaşamak
 • Ailesinde davranış bozukluğu geçmisi olması
 • Ailede akıl hastalığı geçmisi olması
 • Diğer psikiyatrik bozuklukları olması
 • Uyuşturucu ya da alkol kötüye kullanan ebeveynlerin olması
 • İşlevsel olmayan bir ev ortamına sahip olmak
 • Travmatik olayların yaşandığı bir geçmişe sahip olmak
 • İstismar veya ihmal edilmek

Davranış Bozukluğu Nasıl Teşhis Edilir?

Çocuğunuz davranış bozukluğu belirtileri gösteriyorsa, akıl sağlığı uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Size ve çocuğunuza tanı koymak için davranış kalıpları hakkında sorular soracaklar. Bir davranış bozukluğu teşhisi konması için çocuğunuzun, bozuk davranış için yaygın olan en az üç davranışı sergiliyor olması gerekir. Çocuğunuz da son altı ay içinde davranışlardan en az birini göstermiş olmalıdır. Davranışsal problemler de çocuğunuzu sosyal olarak veya okulda önemli ölçüde bozmalıdır.

Davranış Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Kötü niyetli evlerde yaşayan davranış bozukluğu olan çocuklar diğer evlere yerleştirilebilir. Kötüye kullanım mevcut değilse, çocuğunuzun akıl sağlığı sağlayıcısı, çocuğunuzun duygularını doğru bir şekilde ifade etmesini veya kontrol etmesini öğrenmesine yardımcı olmak için davranış terapisi veya konuşma terapisi kullanacaktır. Akıl sağlığı uzmanı ayrıca size de çocuğunuzun davranışını nasıl yöneteceğinizi de öğretecektir. Çocuğunuzun depresyon veya DEHB gibi başka bir zihinsel sağlık bozukluğu varsa, zihinsel sağlık kuruluşu bu durumu tedavi etmek için ilaçlar yazabilir.

Yeni tutumlar ve davranış kalıplarının oluşturulması zaman aldığından davranış bozukluğu olan çocuklar genellikle uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, erken tedavi bozukluğun ilerlemesini yavaşlatabilir veya olumsuz davranışların şiddetini azaltabilir.

Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Uzun Vadeli Görünüm Nedir?

Davranış bozukluğu için uzun vadeli görünüm, çocuğunuzun davranışsal ve duygusal sorunlarının ciddiyetine ve sıklığına bağlıdır. Sürekli olarak aşırı agresif, aldatıcı veya yıkıcı davranış sergileyen çocuklar daha zayıf bir görünüme sahip olma eğilimindedir. Diğer akıl hastalıkları varsa görünüm daha da kötüdür. Bununla birlikte, hızlı tanı koymak ve kapsamlı tedavi almak çocuğunuzun bakış açısını önemli ölçüde iyileştirebilir. Davranış bozukluğu ve diğer temel şartlar için tedavi alındığında, çocuğunuzun daha başarılı bir gelecek için daha iyi bir gelişme ve umut edinme şansı vardır.

Tedavi olmadan çocuğunuzun devam eden problemleri olabilir. Yetişkinlik taleplerine uyum sağlayamayabilirler, bu da ilişkilerinde problem yaşamalarına ve iş sahibi olamamalarına neden olabilir. Ayrıca madde bağımlılığı ve kanun güçlerine sorun yaşamada daha fazla risk altındadırlar. Çocuğunuz yetişkinliğe ulaştığında, antisosyal kişilik bozukluğu gibi bir kişilik bozukluğu bile geliştirebilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi kritiktir. Çocuğunuz ne kadar erken tedavi görürse geleceğe bakışı o kadar iyi olacaktır.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...