İntravenöz Sıvı Tedavisi Nedir?

İntravenöz Sıvı Tedavisi Nedir?

İntravenöz sıvı tedavisi, damardan ya da kandan aldığınız sıvı miktarının kontrolüdür. Bir torbanın içindeki sıvı, bu tedavi sırasında damar yolundan verilir. Bunu yapmak için, ince bir tüple açılan damar yolundan sıvı aktarılır.

Sıvılar çeşitli nedenlerden dolayı bu şekilde verilir. Hepsinde de verilen miktar kontrollüdür. Kontrolsüzce verilen sıvılarda, sıvının akış hızı sadece yerçekimine bağlı olacaktır. Bu durumdaysa, çok fazla veya çok az sıvı verilebilir.

Damar yoluna akış, elle veya bir elektrikli pompa kullanılarak düzenlenir. Akışın nasıl düzenlendiğine bakılmaksızın, hemşireler, hem akış hızını hem de doğru dozu sağlamak için düzenli olarak damar yolundan verilen ilacı kontrol etmelidirler.

İntravenöz Sıvı Tedavisinin Amacı

♦♦İntravenöz sıvı tedavisi yapılmasının çeşitli nedenleri vardır. Örneğin, bazı tedavilerde sadece damar yolundan ilacın verilmesi gerekebilir. İntravenöz sıvı tedavisi kullanılması gereken durumlar:

  • Hastalıktan veya aşırı aktiviteden dolayı dehidrasyon yaşandığında rehidrasyon amaçlı
  • Antibiyotik kullanılarak enfeksiyonların tedavisi
  • Kemoterapi ilaçları ile kanser tedavisi
  • Belli ilaçlarla ağrı yönetimi

♦♦Bu tür tedaviler için verilen sıvılarda elektrolitler, şeker veya gereksiniminize bağlı konsantrasyonlarda ilaçlarla birlikte su bulunur.

♦♦Verilen intravenöz sıvının miktarı ve oranı sağlık durumunuza, vücut boyutlarınıza ve yaşınıza bağlıdır. Tedavi, yukarıdaki bir torbadan doğru miktarda sıvı damlasının, doğru hızda damarınıza girmesini sağlar. Yaşanacak sorunlar, sıvının çok hızlı bir şekilde alınmasından ya da sıvının yeterince yavaş akmamasından kaynaklanabilir.

İntravenöz Sıvı Tedavisinin Türleri

İntravenöz tedavi sırasında verilen sıvı miktarını ve oranını düzenlemenin iki yolu vardır: Elle ve elektrikli pompa kullanılarak. Her iki yöntemde de, doğru miktarda sıvı aldığınızdan emin olunması için hemşirenin düzenli olarak damar yolundan verilen ilacı kontrol etmesi gerekir.

1. Elle Düzenleme

Bir torbadan damarın içine damlayan sıvı oranı, elle düzenlenebilir. Hemşireniz, , sıvının damara akış hızını yavaşlatması veya hızlandırması için torbanın ucuna bağlı mengeneyle basıncı artırır veya azaltır. Akış oranının doğru olduğundan emin olmak için dakika başına düşen damla sayısı sayılabilir ve gerekli görülürse düzenleme yapılabilir.

2. Elektrikli Pompa

Damar içine gelen ilacın akış oranı, elektrikli pompa ile düzenlenebilir. Hemşire, pompayı istenilen miktarda sıvıyı doğru hızda damara iletecek şekilde ayarlar.

İntravenöz Sıvı Tedavisi Uygulaması

Doktorunuz, öncelikle tedavi için ihtiyacınız olan sıvı türünü ve bunun verileceği miktarı ve oranı belirlemelidir.

Daha sonra hemşire, ciltte enjeksiyonun yapılacağı bölgeyi dezenfekte edecektir. Bu bölge genellikle kolda olur, ancak duruma göre vücudunuzun başka bir yerine de yapılabilir. Hemşire uygun bir damar bulur ve kateteri yerleştirir. Kateter yerleştirilirken biraz acır ancak sonrasında bu acı hafifler.

Hemşire daha sonra elle veya pompa yardımıyla doğru akış oranını ayarlar. Tedavi sırasında nasıl olduğunuz ve sıvının akışı sık sık kontrol edilir. Akışla ilgili herhangi bir sorun varsa tekrar ayarlama yapılır.

İntravenöz Sıvı Tedavisinin Komplikasyonları

İntravenöz sıvı tedavisiyle ilgili ufak riskler bulunur. Bu riskler; enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, kateterin yerinden çıkması ya da damarla ilgili sorunlardır. Bunların hepsi kolayca düzeltilebilir ve tedavi edilebilir.

Düzgün oturmadığınızda ya da sıvı verilen tüp kateterden çıkarılırken yeterince dikkatli olunmazsa kateter çıkabilir. Kateterin uzun süre kalması gerekirse damarla ilgili sorunlar yaşanabilir.

Sıvıların düzenlenmesi ile ilgili komplikasyonlar arasında sıvıyı çok hızlı bir şekilde vermek ve aşırı sıvı vermek bulunur. Bunun dışında, yeterli sıvının verilmemesi veya sıvının çok yavaş bir şekilde verilmesi de komplikasyonlara neden olabilir.

Aşırı sıvı verilmesi; baş ağrısı, yüksek tansiyon, anksiyete ve nefes darlığı gibi belirtilere neden olabilir. Yeterince sağlıklıysanız aşırı sıvı yüklemesini vücudunuz tolere edebilir fakat başka sağlık sorunları da yaşıyorsanız bu durum tehlikeli olabilir.

Sıvının akış oranının az olmasının sonucunda yaşanacak durumlar, kişiye ve sıvıların verilme nedenine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, ihtiyacınız olan sıvıları yeterince almazsanız, tedaviye beklendiği gibi cevap veremezsiniz.

Damar yolundan sıvıların uygulanması çok yaygın bir işlem olup oldukça güvenlidir. Sıvı akışının çok hızlı veya çok yavaş olduğunu fark ederseniz, hemşireden akış hızını kontrol etmesini isteyebilirsiniz. İntravenöz sıvı tedavisi alırken baş ağrısı veya nefes almada güçlük gibi belirtilerle karşılaşırsanız hemşireyi veya doktoru hemen uyarın.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...