İşitme ve Konuşma Bozukluğunda Kullanılan Kaynaklar

İşitme ve Konuşma Bozukluğunda Kullanılan Kaynaklar

İşitme ve konuşma bozuklukları hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir. Bu bozuklukların fiziksel, gelişimsel ve hastalıklardan kaynaklanan pek çok nedeni vardır. Bozuklukların tedavisinde de pek çok seçenek bulunur.

İşitme ve Konuşma Bozukluğu Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

 • Dikkat
 • Normal
Endişelenmeli miyim?

İşitme ve konuşma bozuklukları birçok nedeni bulunmaktadır. Bu sıkıntılar önemsiz olabileceği gibi oldukça ciddi durumlardan dolayı da yaşanabilmektedir. Bu nedenle altta yatan nedenin bulunması gerekir.

Ne Yapmalıyım?

İşitme ve konuşma bozuklukları çocukluğun erken döneminde fark edilirse, özen gösterilerek ve gerekli yardım sağlanarak çocukların akranlarıyla aynı hızda öğrenmesi sağlanabilir.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

İşitme ve konuşma bozuklukları için Konuşma Terapistine, Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) Kulak Burun Boğaz (KBB), bölümlerine gidilebilir.

İşitme ve Konuşma Bozukluğu

1 İşitme Bozukluğu

İşitme bozukluğu kulaklardan seslerin duyulamadığı durumdur. Bu durum zaman zaman görülebilir ya da kalıcı olabilir. İşitme kaybının şiddeti işitme zorluğundan sağırlığa kadar değişebilir. İşitme kaybı iletken ya da sensörinöral olabilir.

I İletken İşitme Kaybı

İletken işitme kaybı kulağın şu bölümleriyle ilgilidir:
Kulak kanalı
Kulak zarı
Orta kulak ve orta kulakta bulunan kemikler

II Sensörinöral İşitme Kaybı

Sensörinöral işitme kaybı kulağın şu bölümleriyle ilgilidir:
İç kulak
Kulaktaki sinirler
İç kulak ve kulakta bulunan sinirlerin kombinasyonu

İşitme kaybı bazı durumlar da dâhil olmak üzere pek çok nedenden kaynaklanabilir.

Bu nedenler:
Kulaktaki kusurlar
Kulak enfeksiyonları
Alerjiler
Tümörler
Kulak akıntısı
Otoskleroz (İç kulak kemiklerinin büyümesinden dolayı sağırlığa neden olan bir hastalık)
Yüksek sese maruz kalma
Kafa travması
Virüslerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar
Yaşlanma

Bu sorunlar kulakların her ikisini birden ya da sadece birini etkileyebilir. Tedavi için ilaç kullanılabilir ya da bazı durumlarda ameliyat edilebilir.

Diğer tedavi seçenekleri şunlardır:
İşitme cihazları
Koklear implant
Odyolojik ve işitsel rehabilitasyon

2 Konuşma Bozukluğu

İletişim bozukluğu ya da ses bozukluğu olarak da adlandırılan konuşma bozukluğu ses oluşturmada zorluk çekilen bir durumdur. Konuşma bozuklukları zaman zaman ses ütememeye ya da hiç sesin üretilememesine neden olabilir.

Konuşma bozukluğunun belirtileri:
Kekemelik
Fazla seslerin ya da kelimelerin kullanılması
Uzun kelimelerin kullanılması
Konuşurken seslerin çarpıtılması
İletişim kurmaya çalışırken gözle görülebilir bir bunalma
İletişim kurmaya çalışırken sık sık duraklama
Telaffuzla ilgili sorunlar
Sesle ilgili sorunlar

Konuşma bozukluğu bazı durumlarda sorunlara yol açabilir.

Bu durumlar:
Telaffuz ve sesin çıkarılması
Fonotik süreçler, sesin algılanması ve tekrarlanması

Konuşma bozukluğu pek çok şeyden kaynaklanabilir.

Bunlardan bazıları:
Gelişimsel bozukluklar
Nörolojik bozukluklar
Genetik sendromlar
İşitme kaybı
Hastalıklar

Hafif konuşma bozuklukları bazen zamanla kaybolur. Tedavi, konuşma terapisi yoluyla ve konuşma yapmak için kullanılan ses tellerinin ve diğer kasların güçlendirilmesiyle telaffuzun geliştirilmesini amaçlar.

İşitme Sorunlarında Kullanılan Yardımlar

İşitme sorunlarının düzeltilmesine birçok farklı tedavi yardımcı olur. İşitme cihazları ve koklear implantlar daha iyi duymanın sağlanması için sesleri yükseltir. Dudak okuma gibi diğer teknikler de işitme bozukluğuna uyum sağlanmasına yardımcı olur.

6 aylıktan küçük çocuklarda erken müdahale çocukların yaşıtlarıyla aynı hızda gelişmelerine ve öğrenmelerine yardımcı olabilir. İşitme kaybı için yardımcı cihaz kullanan çocuklarda, işitme kaybı düzeltilmeyip işitme becerisi öğretildiğinden bu tedavi türüne işitme habilitasyonu denir.

İşitme habilitasyonunda şunlar kullanılır:
 • İşitme cihazları
 • Dinleme stratejileri
 • Yardımcı teknolojiler:
  • Güçlendirilmiş telefonlar
  • Kişisel frekans modülasyonu
  • FM sistemleri
  • Kızılötesi sistemler

Koklear implant dayardımcı olabilir. Bunun için doktor kulağın için ameliyatla cihaz yerleştirir. Kulağın hasarlı kısımlarından kaçınarak sesin algılanması ve işitilmesi için mikrofondan faydalanılır.

İşitme rehabilitasyonunda işitme sorunu yaşayan yetişkinlere yardımcı olunur.

Bu rehabilitasyonda şunlar kullanılır:
İşitme cihazları
Koklear implantlar
Dinleme stratejileri
İletişim teknikleri
Yardımcı teknoloji
Destek grupları

Konuşma Terapisi

Konuşma terapisi, konuşma bozukluğu olan kişilerde şu sorunların aşılmasına yardımcı olur:
 • Konuşma akıcılığı sorunları
 • Kekemelik sorunları
 • Dil sorunları
 • Ses bozuklukları
  • Vokal kord nodülleri ve polipleri
  • Vokal kord felci
  • Spazmodik disfoni
  • Yutma bozuklukları ve bunun sonucunda görülen diğer rahatsızlıklar:
   • Sinir sistemi bozuklukları
   • Gastroözofageal refleks hastalığı (GERD)
   • İnme
   • Kafa ve omurilik yaralanmaları
   • Yazılı dil bozuklukları
   • Gelişimsel bozukluklar
Konuşma terapistiniz sizin için şunlardan oluşan bir program oluşturacaktır:
 • Uygun dilbilgisinin ve cümle yapısının gelişmesine yardımcı olacak etkinlikler
 • Bazı sesleri çıkarmak için dudakların, ağzın ve dilin nasıl hareket ettirileceğinin öğretilmesine yardımcı olacak egzersizler
 • İletişim yöntemleri:
  • İşaret dili
  • Mimik kullanımı
  • Yüz ifadeleri
  • Yardımcı teknolojiler

Yutmakta zorluk çekiliyorsa yemek yeme ve yutma için kasların güçlendirilmesini sağlayacak egzersizlerin yapılması gerekebilir.

Bu Bozuklukların Tedavisine Yardımcı Olabilecek Kuruluşlar

Birçok kuruluş işitme ve konuşma bozuklukları hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Bu kuruluşlarda şu hizmetler sunulur:
İşitme cihazları
Yardımcı cihazlar
Dinleme stüdyosu terapisi
Koklear implant
Konuşma okuması
Konuşma terapisi
Duygusal destek programları

İşitme ve Konuşma Bozukluklarında İyileşme

İşitme ve konuşma bozuklukları herkeste görülebilir.

Bu bozukluklar belirli bir durumun sonucunda ortaya çıkabilir:
Doğuştan bu bozukluklara sahip olabilirsiniz.
Yaşlandıkça bu bozukluklar ortaya çıkabilir.
Hastalıklardan sonra bozukluklar görülebilir.

Yaşınız ve durumunuz ne olursa olsun işitme ve konuşma konusunda size yardımcı olabilecek pek çok hizmet ve program bulunur.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...