Karnın Sol Tarafında Ağrı Neden Olur?

Karnın Sol Tarafında AğrıKarnın sol tarafında birçok organ bulunduğu için, burada ortaya çıkan ağrının birçok farklı nedeni olabilir. Gerçek sebebi bilmek ağrının tedavisinde daha çabuk sonuç alınmasına yardımcı olur.

Karnın sol tarafındaki ağrı, bu bölgedeki organ ve yapılardan kaynaklanıyor olabileceği gibi, karından uzaktaki organlardan da kaynaklanıyor olabilir. Kadın vücudunda bu bölgede daha fazla organ bulunduğu için, kadınların bu tür şikayetleri daha fazladır.

Karnın Sol Tarafındaki Organlar

Karnın Sol Üst Tarafındaki Organlar
Karnın sol üst tarafındaki organlar dalak, bağırsağın bir kısmı, pankreasın bir kısmı, midenin bir kısmı,sol böbrek, deri, kaslar ve bu organları çevreleyen göğüs kafesinin sol alt kısmıdır. Kalp bu yerin tam üstünde bulunur. Ayrıca karaciğerin sol kısmının kenarı, sol idrar kanalının üst kısmı, sol akciğerin arkasının üst kısmı ve böbrek üstü bezinin sol tarafı da buraya dahildir. Aort damarı da şişkinlik durumunda bu kısımda görülebilir.

Karın Organlar

Karnın Sol Alt Tarafındaki Organlar
Karnın sol alt tarafındaki organların çoğu, üst tarafındaki organların devamı olsa da,tamamen farklı organlar da bulunmaktadır. Burada sol böbreğin alt kenarı, sol idrar yolu, kalın bağırsağın bir kısmı, zigmoid kolon, idrar torbasının bir kısmı, kadınlarda büyük kan damarları, sinirler, sol tüp ve yumurtalık bulunur. Tabii ki bunların hepsi, karnın üst tarafında olduğu gibi deri ve kasla kaplıdır. Belirtmek gerekir ki, karında bulunmayan bir organ da karında ağrıya sebep olabilmektedir.

Karnın Sol Üst Tarafında Ağrı Nedenleri

Gaz sıkışması
Gaz sıkışması sol karında yaşanan ağrıların çoğunun sebebidir. Gaz sıkışmasından yakınan hasta, çoğunlukla sağlıklı hissetmekle birlikte, krampa benzeyen ağrılar yaşayabilir. Şişkinlik hissi ve bağırsaktan gelen yüksek sesler de gözlenebilir. Bu durum için en iyi tedavi, sıkışan gazın serbest bırakılması, yani yellenmektir.

Böbrek Taşı
Karnın sol tarafındaki böbrek taşları, şimdiye kadar yaşadığınız ağrıların en şiddetlisine sebep olabilir. Ayrıca kusma, ağrının bel ve kasıklara yayılması da gözlenebilir. Böbrekte ve idrar yolunda biriken mineraller, taş oluşumuna sebep olur. Böbrek taşı sol üst karın bölgesinde olduğunda ağrı burada görülür. Ağrı aynı zamanda karnın her yerine, hatta bazı erkeklerde penise kadar yayılabilir.

Besin Zehirlenmesi
Besin zehirlenmesi genellikle kusmaya sebep olur (ya da mide bulantısına) ve ateşi yükseltebilir. Besin tüketildikten sonra 1 ile 48 saat sonrasına kadar ağrının ortaya çıkması gözlemlenebilir. Bu durum, temiz olmayan ya da kalitesiz besin tüketiminden kaynaklanır.

Böbrek Enfeksiyonu
Böbrek enfeksiyonu iyi hissetmeme, hafif ateşli olma ve kusma ile kendini belli eder. Ayrıca ağrı çoğunlukla karın bölgesinde hissedilir. Ağrı daha çok sırtta ve üst karında yerleşir. Doktorunuzun yapacağı birkaç basit test ile teşhis koyulabilir.

Pankreas İltihabı
Pankreas iltihabı genellikle üst karnın orta kısmında, göbek deliğinin üstünde hissedilen ağrı ile başlar. Bu hastalıkta, ağrı hiçbir tetikleyici unsur olmadan başlıyor gibi hissedilebilir. Fakat aslında birkaç gün öncesinde alınan alkol ile tetiklenmiş olabilir. Ağrı, birden başlar fakat hızla artarak devam eder. Genellikle göbek deliğinin üstünde başlayıp, pankreasın hangi kısmında problem olduğuna bağlı olarak, etrafa yayılır.

Gastrik Volvulus
Gastrik volvulus midenin kendi etrafında kıvrılması ile olur. Bu durum bir tarafın diğer tarafa doğru yatay ya da dikey olarak katlanması sonucu olur. Bazı hastalar bu iki durumu da birlikte yaşayabilirler. Bu durum nadir görülmekle birlikte, yetişkinlerde çocuklara oranla daha sık rastlanır. Çocuklarda yaşanan vakaların %20’si, 1 yaşından küçük çocuklarda görülür. Belirtileri, karnın üst orta kısmındaki şiddetli ağrı ve kusma olmaksızın yaşanan kuru mide bulantısı. Eğer şiddetli ağrı, vaktinde giderilemezse hasta kan kusmaya başlayabilir.

Abdominal Aort Anevrizması
Aort, kalpten vücuda kan taşıyan ana atardamardır.Eğer şişmiş veya fıtık oluşmuşsa ya da akıntı varsa buna abdominal aort anevrizması denir. Bu durum genellikle, karında ve sırtta şiddetli ağrıya sebep olur. Bazen, ağrı sol karında yerleşebilir. Abdominal aort anevrizmasından yakınanlar, birden yere yığılabilir ya da tansiyonun aniden düşmesi sonucu soluk bir ten ve vücut ısısında düşüş de gözlenebilir.

Pankreas Kanseri
Pankreas kanseri yaşayan hastalar, kilo kaybı, bağırsak hareketlerinde değişiklik, sarılık, soluk renkli dışkı ve iştah kaybı şikayetlerini gösterebilirler. Kanserin, pankreasın kuyruğu, başı veya tamamını etkilediği yerlerde ağrı görülür.

Kolon Kanseri
Bağırsak kanserinin belirtilerinden bazıları, bağırsak hareketlerinde değişiklik (aşırı kabızlık), kilo kaybı, iştahta azalma ve güçsüzlük hissi sayılabilir. Bu şikayetler birkaç ay sürebilir. Kanser zignoid kolonu etkilediğinde karnın sol üst kısmında ağrıya sebep olur. Kilo kaybı, bağırsak hareketlerinde değişiklik, iştah kaybı gibi şikayetlerin, bağırsak iltihabı, kronik kabızlık, IBS, Crohn hastalığı, çölyak gibi rahatsızlıklarının belirtisi olabileceği ihtimalini de unutmamak gerekir. Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilir.

Zatürre
Alt lob zatürresi, sol karında keskin ve ezilme hissi gibi bir ağrıya sebep olur. Hasta ayrıca ateş ve kahverengi-sarı renkli balgam üreten bir öksürme şikayeti de yaşayabilir.
Zatürre, akciğerin alt kısmının iltihaplanması ile oluşur ve karnın üst kısmında ağrıya sebep olur.

Enine Kolon Volvulusu
Enine kolon volvulusu, şiddetli karın ağrısına sebep olur. Diğer belirtiler, bağırsak darlığının belirtileri ile benzerdir. Başlangıçta aşırı ağrılıdır. Nadiren, darlığa sebep olur, fakat bu durum ölümcül olabilir.

Diğer sebepler
Karnın sol üst kısmındaki ağrının diğer sebeplerinde bazıları, sıtma, dalağı etkileyen kazalar, dalaktaki enfeksiyon, kas-iskelet ağrıları ve Henoch-Schonlein purpurası gibi durumlardır.

Karnın Sol Alt Tarafında Ağrı Nedenleri

Karnın sol üst kısmındaki ağrıya sebep olan durumlara ek olarak, karnın sol alt kısmında ağrıya sebep olan durumlar aşağıda listelenmiştir.

Kabızlık
Ağrıya ek olarak,dışkının normal olarak atılamaması sebebi ile şişkinlik hissi ve kilo verememe gibi şikayetler de yaşanır. Kronik ya da yeni başlayan kabızlık olması farketmez. Her iki durumda da karın ağrısına sebep olur.

Huzursuz bağırsak sendromu
Huzursuz bağırsak sendromu, karın krampları, gaz ve şişkinlik, ishal ve küçük sert dışkıya sebep olur. Bu durum, bağırsağı etkileyen yapısal problemler ve fiziksel sorunlara verilen addır. Zaman zaman ishal, zaman zaman da kabızlıkla sonuçlanan bağırsak hareketlerine sebep olur.

Divertikül İltihabı (Divertikülit)
Divertikülit, alt karındaki ağrının en yaygın sebeplerindendir. Divertikülit yaşandığında, en çok ağrı karnın alt kısmında ve çoğu zaman sol tarafta olur. Bu durum genellikle 60 yaşından sonra görülür. Kronik ağrıya neden olan bu durum, bağırsak duvarındaki torbacıklardan kaynaklanır.

Bağırsak Daralması
Bağırsak daralması durumunda, karın ağrısı kramp ve sıkışma şeklinde olup, gerilme ve kusmaya da sebep olur. Ayrıca bağırsaktan gelen borborygmi adı verilen yüksek seslere sebep olur. Eğer daralma sol taraftaysa, ağrı da sol alt kısımda olur. Daralmanın kısmen ya da tamamen olmasına bağlı olarak, hiçbir şekilde gaz çıkışı sağlanamayabilinir.

Crohn Hastalığı
Crohn hastalığının belirtileri, diğer sebeplere benzerdir. Fakat kronik bir durum olması yönüyle, diğerlerinden ayrılır. İltihaplı bağırsak hastalığı olarak görülür. Bu durum ortaya çıktığında, zigmoid kolon ve dışkının depolandığı kısmı da etkiler, bu da karnın alt kısmında ağrıya sebep olur.

Dış Gebelik
Doğurganlık çağındaki bir kadın, alt karında ağrı hissedildiğinde doktorların aklına ilk gelen durum budur. Dış gebelik durumunda, hasta genellikle durgun ya da keskin bir ağrı ve vajinal kanama yaşayabilir. Ayrıca baş dönmesi hissi verir ve bu durum acil bir durumdur. Tubal hamilelik ile benzer özellikler gösterir ve genellikle daha hastanın hamile olduğunu henüz fark etmediği erken dönemde görülür.

Fıtık
Fıtık, bağırsak daralmasının şikayetlerine ve sol alt karın ağrısına sebep olur. Bu durum, bağırsağın bir kısmının, dışarıya taşması sonucunda olur. Fıtık, bağırsaklar dışında da görülebilir.

Yumurtalık kisti
Yumurtalık kisti, yumurtalığın bulunduğu rahmin içinde ani ağrıya sebep olur. Bu ağrı ayrıca bacaklara da yayılabilir. Ağrı hafiften şiddetliye değişkenlik gösterebilir. Fakat ateş ve iştahta değişiklik görülmez. Ateş olmaması ve ağrının ani olarak gelmesi, yumurtalık kistini apandisitten ayırır.

Psoas Apsesi
Alt karın ağrısına ek olarak, psoas apsesi aynı zamanda, iştah azalması, kilo kaybı, şişkinlik ve gece terlemelerine sebep olur. Bu durum, böbrekte karnın alt kısmını etkileyen enfeksiyon olduğunda ortaya çıkar. İrin toplanması ağrı ve şişkinliğe sebep olur.

Rektus Kılıfı Hematomu
Bu durum, ciddi bir ağrıya sebep olan kitle birikimine yol açar. Vücudun sol tarafında olduğunda, alt karın ağrısına sebep olur. Kasıktaki bir kan damarının karna doğru çekilmesi ve zarar görmesi ile oluşur. Daha sonra kan, karın kasının altına doğru yayılarak ağrıya sebep olur.

Endometriyoz
Endometriyoz durumunda, sol alt karındaki ağrı genellikle sol yumurtalıkta,tüpte ya da kalın bağırsağın girişinde yoğunlaşır. Bazen az miktarda şişkinlik yaşamak da mümkündür. Bu durum rahim dışında bulunan, rahim dokuları sebebiyle olur. Ağrı genellikle adet döneminde olduğu için teşhis zorlaşmaktadır.

Yorumlar

 1. Mehmet der ki

  Crohn hastalığı teşhisi ile birlikte 8 yıl bağırsak darlığından ötürü büyük acılar ve sıkıntılar yaşadım
  Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçları bende etkili olmadı.
  Sonunda resveratrol denilen üzüm çeğırdeğinde bulunan bir maddeyi keşfettim
  bir yıldır kullanıyorum, ilk haftadan başlayarak gözle görülür bir şekilde iyileştim sağlığım tekrar eski haline döndü
  Bu madde ayrıca bazı beyaz şarap markalarında değişik oranlarda bulunmaktadır.
  Zor durumda ve çaresiz arkadaşlar ile paylaşmak istedim umarım sizin içinde şifa olur.

  Not: Bağırsağınızda tıkanma olduğunda ve acı yaşamaya başladığınızda bir miktar zeytin yağını ısıtıp bir kaç kaşık içtiğiniz de
  rahatlarsınız.

  • Fehmi der ki

   Benimde yaklaşık bir yıl oldu sol alt tarafımda gidip gelen bi ağrı var bi ara doktora gittim bütün organlara neredeyse baktılar ultrason vs bişey çıkmadı bende acaba barsak larda bişeyi var diye endişe ediyorum ama sizede geçmiş olsun inşallah şifa buluruz hep beraber inşallah geçmiş olsun bi yorum olursa bilen biri bi cvp yazarsa memnun olurum..Geçmiş Olsun Hangi Üzüm Acaba kuru Üzümmu

 2. kübra der ki

  Günlük hayatımı olumsuz etkileyen sol üst karın ağrım, yorulduğumu hissettiğim an başlıyor ve öyle bir hâl alıyor ki artık ayakta duramiyorum. Geçmesi icin yaklaşık bir saat oturmam gerekiyor.
  Ben başta açlık sonrası ağrıyor zannettim ve doktor bu sebeple bana oniki parmak bağırsağımdaki bir problemden ötürü ağrı çektiğimi söyledi.
  Bir takım ilaçlar yazdı fakat pek faydasını goremedim.
  Aynı zamanda kalbimde minimal mitral ve minimal triküspit yetmezlik var. Bir bağlantısı olabilir mi?

  • Zeynep der ki

   doktora brusella testi yaptırın isterseniz. tanıdığım başına gelmişti. dalak sismesi yorgunluk ağrı yapıyor. çiğ süt ve pastörize edilmemiş peynir den gecebilir.umarım. değildir ama yine de baktırin acil şifalar dilerim.

 3. muhterem alin der ki

  Vatandasa degerli mesleginiz icabi yadimci olmaniz sahsimi sonderece memnun etti. Tum dilegim gorevinizde basarilar dilerim..

 4. ebru der ki

  Benim de yaklaşık bir yıldır sol tarafında ince ince sizi hissediyorum bağırsak dedi doktorum ama bağırsakları temiz çık ti bunu başka bir sebebi olurmu acaba böyle doğum sancısı gibi aynada vücuduna baktığımda ise sol tarafım sağ tarafa göre sis yardimci olursaniz sevinirim

 5. cinar der ki

  Merhaba benimde bi haftadır sol yumurtaligimda ağrım oluyor arada sanki yine batıyor neden acaba iltihap mi var

 6. ilknur der ki

  Arkadaslar bendede iki gun dur baslayan agrim nedenle doktora bas vurdum sol bobregim su toplamis ve iltihap kapmis ilac ve igne verdiler ama hale agrilarim devam ediyor bir cozum varmi acaba

  • Erdem der ki

   Hemen geçmez ağrı ilaçları düzenli kulan geçer bol bol sıvı tüket su iç geçer İNŞALLAH

 7. ismimi boşver yardım et :( der ki

  sol karın tarafında arada gidip gelen ağrılar var fakat çok ağrımıyor aşırı bir rahatsızlık yok e haliyle korkuyorum bende biri yardımcıolabilirmi ne olmuş olabilir (4 hafta önce kasık fıtığından ameliyat oldum)

 8. hayriye der ki

  sol kalcamın üstüyle leğen kemiğinin yan bölümü arasında sık sık çekilme ve ağrılar oluyor gaz çıkarma sorunum var bagırsakta daralma ve gerilme var bunun nedeni nedir lütfen acil cevabınızı bekliyorum teşekkürler

 9. erkan eyng der ki

  sol tarafım acıyor. ince ince sızı veriyor. kalp atışı gibi atışlar yapıyor agrım cok yok ama. neden böyle oldu anlamadım.

 10. Pişman çok pişman birii der ki

  Birkaç gündür Karnımın ve belimin sol alat tarafında bir ağrı var bi hareketlilik var gibi. Nisan ayında anal yolla ilişki yaşadım. Mayıs adetim 7gün gecikti. Haziran temmuz ağustosta düzenli adet oldum. Ama 6eylülde adet olmam gerekiyordu hala olmadim.sizce neden olabilir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir