Kraniyosinostoz: Bebeğinizin Kafatasına Dikkat Edin

Kraniyosinostoz: Bebeğinizin Kafatasına Dikkat Edin

Kraniyosinostoz, bebeğin beyni tam olarak gelişmeden kafatasındaki sütürlerden birinin veya birkaçının kapanması görüldüğünde ortaya çıkan bir doğum kusurudur. Normalde bu sütürler, bebekler yaklaşık olarak 2 yaşına gelene kadar açıktır ve sonrasında sert kemiklerle kapanırlar. Kemiklerin esnek olması bebeğin beynine büyümesi için alan sağlar. Eklemler çok erken kapandığında, beyin büyümeye devam ederken kafatasını itekler. Bunun olması bebeğin kafasını şekillendirir. Kraniyosinostoz beyinde, basınç kaybına ve öğrenme problemlerine yol açabilecek artan basınca da neden olabilir.

Kraniyosinostoz Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

  • Dikkat
  • Normal
Endişelenmeli miyim?

Kraniyosinostoz bebek kafatasındaki erken eklem kapanması durumudur. Bu durum kafatasını şekillendirebilir ve öğrenme sorunlarına yol açabilir.

Tedavi Edilmediğinde...

Bu durum tedavi edilmezse, bebeğin kafası kalıcı olarak deforme olabilir.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

Kraniyosinostoz için Beyin Ve Sinir Cerrahisi uzmanına gitmelisiniz.

Kraniyosinostozun Türleri

Birkaç farklı türde kraniyosinostoz vardır. Bu türler, hangi sütürlerin etkilendiğine ve soruna neden olduğuna bağlıdır. Kraniyosinostoz vakalarının yaklaşık %80 ila 90’ında sadece tek bir sütür vardır.

İki ana kraniyosinostoz türü vardır. Anormal olmayan kraniyosinostoz en sık görülen türdür. Doktorlar bu duruma, genlerin ve çevresel faktörlerin bir araya gelerek etkisi olduğuna inanıyor. Sendromik kraniyosinostoz; Apert sendromu, Crouzon sendromu ve Pfeiffer sendromu gibi kalıtsal sendromlardan kaynaklanır.

Kraniyosinostoz etkilenen sütüre göre sınıflandırılır:

Kraniyosinostozun Belirtileri

Kraniyosinostoz belirtileri genellikle doğumda veya doğumdan birkaç ay sonra görülür.

Belirtiler arasında şunlar bulunur:
Kafatasının düzensiz bir şekilde olması
Bebeğin başının üstündeki fontanelin yani yumuşak noktanın anormal veya eksik olması
Sütür boyunca yükselen, sert bir kenarla birlikte çok erken kapanan sütür
Bebeğin başının anormal bir şekilde büyümesi
Bebeğinizin sahip olduğu kraniyosinostoz türüne bağlı olarak diğer belirtiler şunları içerebilir:
Baş ağrısı
Göz yuvalarının geniş veya dar olması
Öğrenme güçlükleri
Görme kaybı

Doktorlar, fiziksel muayene ile kraniyosinostozu teşhis edebilir. Bazen bilgisayarlı tomografi taraması kullanılabilir. Bu görüntüleme testi, bebeğin kafatasındaki sütürlerden herhangi birinin kaynaşmış olup olmadığını gösterebilir. Genetik testler ve diğer fiziksel özellikler genellikle doktorun bu duruma neden olan sendromları tanımlamasına yardımcı olur.

Kraniyosinostozun Nedenleri

Yaklaşık olarak her 2.500 bebekten 1’i bu durumda doğar. Çoğu zaman bu durum tesadüfen gerçekleşir. Fakat daha sayıca daha az oranda bu rahatsızlıktan etkilenen bebeklerde, kafatası genetik sendromlardan dolayı çok erken kaynaşmaktadır.

Bu sendromlar arasında şunlar bulunur:
Apert sendromu
Carpenter sendromu
Crouzon sendromu
Pfeiffer sendromu
Saethre-Chotzen sendromu

Kraniyosinostozun Tedavisi

Hafif kraniyosinostozu olan azınlıktaki bebekler cerrahi tedaviye ihtiyaç duymazlar. Bunun yerine, beyinleri büyüdükçe kafatasının şeklini düzeltmek için özel bir kask takabilirler.

Bu rahatsızlığı yaşayan bebeklerin çoğuna ise başlarının şeklini düzeltmek ve beyindeki baskıyı hafifletmek için ameliyat yapılması gerekecektir. Ameliyatın nasıl yapılacağı hangi sütürlerin etkilendiğine ve hangi durumun kraniyosinostoza neden olduğuna bağlıdır.

Doktorlar etkilenen sütürleri aşağıdaki prosedürlerle düzeltebilirler:

1Endoskopik Ameliyat

Endoskopi, 3 aydan küçük bebeklerde çok iyi şekilde yapılabilir ancak sadece bir sütür varsa bu operasyon 6 aylıktan büyük bebekler için düşünülebilir.

Bu işlem sırasında doktor, bebeğin kafasında 1 veya 2 küçük kesik atar. Daha sonra, kaynaşmış sütür üzerinden küçük bir kemiğin çıkarılmasına yardımcı olmak için bir kamera ile ince, ışıklı bir tüp yerleştirilir.

Endoskopik ameliyat, açık ameliyata göre daha az kan kaybına neden olur ve daha hızlı iyileşme sağlar. Endoskopik cerrahiden sonra bebeğinizin kafatasının yeniden şekillendirilmesi için 12 ay kadar özel bir kask giymesi gerekebilir.

2 Açık Ameliyat

Açık ameliyat, 11 aylıktan küçük bebeklerde yapılabilir.

Bu prosedürde doktor, bebeğin kafa derisinde büyük bir kesim yapar. Kafatasının etkilediği bölgedeki kemikleri çıkarır, onları yeniden şekillendirir ve geri koyarlar. Yeniden şekillendirilmiş kemikler, sonunda çözünen plakalar ve vidalarla yerinde tutulur. Bazı bebeklerin kafa şeklini düzeltmek için birden fazla ameliyatı gerekir.

Bu ameliyatı olan bebeklerin daha sonra kask takması gerekmeyecektir. Ancak, açık ameliyat daha fazla kan kaybına neden olur ve endoskopik ameliyattan daha uzun bir iyileşme süresine sahiptir.

Hastalığın İlerleyişi

Cerrahi, kraniyosinostoz kaynaklı komplikasyonları önleyebilir.  Bebeğin beyni büyüdükçe, kafatasının içinde basınç artabilir ve körlük, zihinsel gelişimin yavaşlaması gibi sorunlara neden olabilir.

Ameliyat, kaynaşmış sütürü açabilir ve bebeğin beyninin tekrar normal büyümesine yardımcı olabilir. Ameliyat olan çocukların çoğu normal şekilde bir kafaya sahip olacak ve herhangi bir bilişsel gecikme veya diğer komplikasyonlarla karşılaşmayacaklardır.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...