Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) aşırı mükemmeliyetçilik, düzen ve düzgünlük ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. OKKB'li kişiler de kendi ortamlarına kendi standartlarını dayatmaları için ciddi bir ihtiyaç duyacaklardır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

 • Dikkat
 • Normal
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) mantıksız düşüncelerin ve korkuların (takıntılar) insanı sürekli tekrar eden davranışlar sergilemesine zorlayan psikolojik bir hastalıktır.

Endişelenmeli Miyim?

OKB tedavisi tamamen bir iyileşmeyle sonuçlanmayabilir, fakat belirtileri en aza indirgeyerek hastalığın günlük yaşantınızı kontrol altına almasını engelleyebilirsiniz. Bazı insanlar hayat boyu tedavi altında olabilir.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) için Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) bölümüne gidilir.

OKKB olan kişiler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Duygularını ifade etmeyi zor buluyorlar.
 • Başkalarıyla yakın ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte zorlanmaktadırlar.
 • Çok çalışkandırlar ama kusursuzluktaki takıntıları onları verimsiz kılabilir.
 • Çoğunlukla haklı, öfkeli ve kızgın hissederler.
 • Genellikle sosyal izolasyonla karşı karşıyadırlar.
 • Depresyonla ortaya çıkan kaygıyı yaşayabilirler.

OKKB sıklıkla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) adı verilen anksiyete bozukluğu ile karıştırılmaktadır. Benzer, ancak aynı değildirdir.

OKKB’li insanlar, düşündükleri veya davranış şekilleriyle ilgili yanlış bir şey olduğu konusunda en ufak fikre sahip değildirler. Düşünme ve yapma yollarının tek doğru yol olduğuna ve herkesin yanlış olduğuna inanırlar.

OKKB Nedenleri Nelerdir?

OKKB’nin kesin nedeni bilinmemektedir. OKKB’nin birçok yönü gibi nedenler henüz belirlenmemiştir. OKKB, genetik ve çocukluk deneyimlerinin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir.

Bazı vaka çalışmalarında, yetişkinler OKKB’yi çok erken yaşlarda deneyimlediklerini hatırlayabilirler. Mükemmel itaatkâr bir çocuk olmaları gerektiğine inanmış olabilirler. Bu kurallara uyma ihtiyacı daha sonra yetişkinliğe geçer.

En Çok Kim OKKB Riski Altında?

Uluslararası OKB Vakfı (OCDF) erkeklerin bu kişilik bozukluğu tanısı konma ihtimalinin kadınlardan iki kat fazla olduğunu söyler. Kişilik Değerlendirmesi Dergisi’ne göre, nüfusun %2 ila %7’si OKKB’ye sahiptir ve bu da onu en yaygın kişilik bozukluğu yapmaktadır.

Mevcut zihinsel sağlık tanısı olanların OKKB tanısı konması daha olasıdır. OKKB’nin bu tanılarda oynadığı rolü göstermek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Ek olarak, ciddi OKB’si olanların OKKB tanısı konması daha olasıdır.

OKKB Belirtileri Nelerdir?

OKKB belirtileri şunlardır:

 • Mükemmeliyetçilik, görevleri bitirme yeteneğini bozduğu noktaya
 • Katı, resmi veya katı yapmacıklık
 • Para ile son derece tutumlu olmak
 • Dakik olma konusunda ezici bir ihtiyaç
 • Detaylara aşırı dikkat
 • Aile ya da sosyal ilişkilere mal olacak olmasına rağmen aşırı çalışma isteği
 • Yıpranmış veya işe yaramaz eşyaları istifleme
 • Bir işin doğru yapılmayacağına duyulan bir korku yüzün bir işi paylaşmama
 • Bir düzeltmeler listesi
 • Kurallara ve düzenlemelere katı bir bağlılık
 • Düzen için ezici bir ihtiyaç
 • İşlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda haklılık hissi
 • Ahlaki ve etik kurallara katı bir bağlılık

Semptomlar, başkalarıyla etkileşime girme ve etkileşim yeteneğinizi bozduğunda OKKB tanısı konur.

SORU: OKKB’li biri için yapabileceğim en önemli şey nedir?

CEVAP: Yapabileceğiniz en önemli şey, OKKB’si olan birinin sergilediği davranışların kişiliğinin bir parçası olduğunu ve bu kişinin psikolojik maskesinin kalıcı bir özelliği olduğunu kabul etmektir. Onlarla bir şeylerin nasıl yapılmasını istedikleri hakkında tartışmadan önce (ya da işinizin kendilerine özgü standartlara uymadığını düşündükleri için yapmaları gereken bir şeyleri reddettiklerini görürseniz) kendinize sormanız gerekir: “Bu tartışmak veya savaşmak için benim için yeterince önemli bir konu mu? ”Ayrıca, kendileri bir şeyler yapmayı tercih ettiklerini fark ederseniz, kişisel olarak almayın. Bu özelliğin kim olduklarının bir parçası olduğunu ve bunun sizin üzerinizde olumsuz bir yansıma olmadığını hatırlayın.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...