Safra Kanalı Kanseri (Kolanjiyokarsinomlar) Ölümcül Müdür?

Safra Kanalı Kanseri (Kolanjiyokarsinomlar) Ölümcül Müdür?

Kolanjiyokarsinom, safra kanallarını etkileyen nadir ve sıklıkla ölümcül bir kanserdir. Safra kanalları, karaciğerinizden safra denilen sindirim sularını safra kesenize taşıyan bir dizi tüptür. Safra kesesinden kanallar safranızı bağırsaklarınıza taşır, burada yediğiniz yiyeceklerdeki yağların parçalanmasına yardımcı olur. Çoğu durumda, kolanjiyokarsinom, safra kanallarının karaciğer dışında kalan kısımlarında ortaya çıkar. Nadiren, karaciğerde bulunan kanallarda kanser gelişebilir.

Safra Kanalı Kanseri (Kolanjiyokarsinomlar) Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

 • Dikkat
 • Normal
Kolanjiyokarsinomlar Nedir?

Kolanjiyokarsinom, safra kanallarını etkileyen nadir ve sıklıkla ölümcül bir kanserdir.

Neden Kaynaklanır?

Doktorlar, kolanjiokarsinomun neden geliştiğini anlamamaktadır; ancak safra kanallarının ve kronik paraziter enfeksiyonların kronik iltihabının bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Tedavi Yöntemi Nedir?

Cerrahi tedavi, özellikle kanseriniz erken yakalanmışsa ve karaciğer veya safra kanalınızın dışına yayılmadıysa, tedavi sunan tek seçenektir.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

Safra kanalı kanseri için Genel Cerrahi, Gastroenteroloji, İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümlerine gidilir.

Kolanjiyokarsinom Çeşitleri

Çoğu zaman kolanjiokarsinomlar, glandüler dokulardan kaynaklanan adenokarsinomlar olarak bilinen tümör ailesinin bir parçasıdır.

Daha az yaygın olarak, sindirim kanalınızı düzenleyen skuamöz hücrelerde gelişen skuamöz hücreli karsinomlardır.

Karaciğerinizin dışında gelişen tümörler oldukça küçük olma eğilimindedir. Karaciğerde olanlar küçük veya büyük olabilir.

Kolanjiyokarsinomun Belirtileri Nelerdir?

Belirtileriniz tümörünüzün konumuna bağlı olarak değişebilir, ancak aşağıdakileri içerebilir:

 • Cildin sararması olan sarılık en sık görülen semptomdur. Bu, tümör bölgesine bağlı olarak erken veya geç bir aşamada gelişebilir.
 • Koyu renkli idrar ve solgun dışkı oluşabilir.
 • Kaşıntı görülebilir ve sarılık veya kanserden kaynaklanabilir.
 • Karnınızda sırtınıza nüfuz eden ağrı olabilir. Bu, kanser ilerledikçe ortaya çıkma eğilimindedir.

Özellikle nadir, ancak ciddi yan etkiler arasında karaciğer, dalak veya safra kesesinin genişlemesini bulunabilir.

Ayrıca aşağıdakiler gibi daha genel belirtiler de olabilir:

 • Titreme
 • Ateş
 • İştah kaybı
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk

Kolanjiyokarsinomun Nedeni Nedir?

Doktorlar, kolanjiokarsinomun neden geliştiğini anlamamaktadır; ancak safra kanallarının ve kronik paraziter enfeksiyonların kronik iltihabının bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Kimler Kolanjiokarsinom Riski Altındadır?

Eğer erkek veya 65 yaşından büyükseniz kolanjiokarsinom gelişme olasılığı daha yüksektir. Bazı durumlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bu tür kanser riskini artırabilir:

 • Karaciğer fluke (paraziter yassı kurt) enfeksiyonları
 • Safra kanalı enfeksiyonları veya kronik inflamasyon
 • Ülseratif kolit
 • Uçak imalatı gibi sektörlerde kullanılan kimyasallara maruz kalma
 • Primer sklerozan kolanjit, hepatit, lynch sendromu veya biliyer papillomatozis gibi nadir durumlar

Kolanjiyokarsinom Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorunuz fizik muayene yapıp kan örnekleri alabilir. Kan testleri karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol edebilir ve tümör belirteçleri adı verilen maddeleri aramak için kullanılabilir. Kolanjiokarsinomalı kişilerde tümör belirteçlerinin seviyeleri yükselebilir.

Ayrıca ultrason, tomografi ve MRI taraması gibi görüntüleme taramalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunlar safra kanallarınızın ve etrafındaki alanların resimlerini sağlar ve tümörleri ortaya çıkarabilir.

Görüntüleme taramaları, görüntüleme destekli biyopsi olarak adlandırılan doku örneğini çıkarmak için cerrahınızın hareketlerini yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Bazen endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) olarak bilinen bir prosedür yapılmaktadır. ERCP sırasında, cerrahınız boğazınızdan aşağı bir kamerayla ve safra kanallarının açıldığı bağırsağınızın bir kısmına uzun bir tüp geçirir. Cerrahınız safra kanallarına boya enjekte edebilir. Bu, kanalların bir röntgen üzerinde açıkça görünmesine yardımcı olarak herhangi bir tıkanıklığı ortaya çıkarır.

Bazı durumlarda, safra kanallarınızdaki bölgede ultrason resimleri çeken bir probu da kullanırlar. Buna endoskopik ultrason taraması denir.

Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTC) olarak bilinen testte doktorunuz karaciğerinize ve safra kanallarına boya enjekte ettikten sonra röntgen çeker. Bu durumda direkt olarak karaciğerinize karnınızın derisinden boyayı enjekte ederler.

Kolanjiyokarsinom Nasıl Tedavi Edilir?

Tedaviniz tümörün yeri ve büyüklüğüne, yayılıp yayılmadığına (metastaz yapılmayan) ve genel sağlığınızın durumuna göre değişecektir.

Ameliyat

Cerrahi tedavi, özellikle kanseriniz erken yakalanmışsa ve karaciğer veya safra kanalınızın dışına yayılmadıysa, tedavi sunan tek seçenektir. Bazen bir tümör hala safra kanallarıyla sınırlıysa, sadece kanalların çıkarılması gerekebilir. Kanser kanalların ötesine ve karaciğerinize yayılmışsa, karaciğerin bir kısmı veya tamamı çıkarılmalıdır. Tüm karaciğeriniz çıkarılmalıysa, yenisiyle değiştirmek için bir karaciğer nakline ihtiyacınız olacaktır.

Kanseriniz yakındaki organları istila etmişse, bir Whipple prosedürü uygulanabilir. Bu prosedürde, cerrahınız şunları alır:

 • Safra kanalları
 • Safra kesesi
 • Pankreas
 • Mide ve bağırsak bölümleri

Kanseriniz tedavi edilemese bile, tıkalı safra kanallarını tedavi etmek ve semptomlarınızın bazılarını hafifletmek için ameliyat olabilirsiniz. Tipik olarak, cerrah kanalı açık tutmak için bir tüp ekler veya bir baypas oluşturur. Bu sarılık tedavisine yardımcı olabilir. Bağırsakların tıkalı bir kısmı da cerrahi olarak tedavi edilebilir.

Ameliyatınızı takiben kemoterapi veya radyasyon tedavisi almanız gerekebilir.

Kolanjiokarsinomalı İnsanlar İçin Uzun Vadeli Öngörü Nedir?

Tümörünüzü tamamen çıkarmak mümkün ise, iyileşme şansınız olur. Eğer tümör karaciğere yayılmamışsa genel öngörünüz daha iyidir.

Birçok insan karaciğer veya safra kanalının tamamını veya bir kısmını kaldırarak tümörü çıkaran ameliyat için uygun değildir. Bunun nedeni kanserin çok ilerlemiş olması, zaten metastaz yapmış olması veya ameliyat edilemez bir konumda olmasıdır.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...