Ventriküler Taşikardi: Acil Tedavi Edilmelidir

Ventriküler Taşikardi: Acil Tedavi Edilmelidir

Ventriküler taşikardi, ventriküllerde başlayan ve kalp ritminin çok hızlı olmasına neden olan durumdur. Ventriküller, kalbin iki alt odacığıdır. Atriyumdan yani kalbin üst odacıklarından kan ventriküllere dolar ve vücudun geri kalanına gönderilir. Ventriküler taşikardi, nabzın dakikada en az 100 olması ve art arda 3 düzensiz kalp atışının gözlenmesidir. Bu durum, kalbin elektrik sistemindeki bir arızadan kaynaklanır. Kalp atış hızı, her kasılmayı tetikleyen ve kalp ritmini belirleyen elektrik darbeleriyle kontrol edilir. Bu işlem bozulduğunda ve elektrik sinyalleri çok hızlı şekilde gönderildiğinde ventriküler taşikardi görülebilir. Kalp atışının hızlı olması kalp daralmadan önce ventriküllerin kanla dolmasına yetecek kadar zaman tanımaz. Bunun sonucunda, kalp vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamayabilir. Ventriküler taşikardi sadece birkaç saniye uzunluğunda ya da çok daha uzun süre devam edebilir. Her zaman belirtilere neden olmaz ve belirtiler ortaya çıktığında baş dönmesi, baygınlık gibi belirtiler yaşanabilir. Bu durum en sık koroner atardamar hastalığı ve kardiyomiyopati gibi kalp hastalıkları olan kişileri etkiler.

Ventriküler Taşikardi Kısaca

Yaşam editörleri tarafından hazırlanan hastalık kartlari ilgili hastalığa ait en çok merak edilen sorulara kısaca yanıt verir.

  • Dikkat
  • Normal
Endişelenmeli miyim?

Ventriküler taşikardi ilerlediğinde kalp ritminin hızlı ve yetersiz olmasıyla ifade edilen ventriküler fibrilasyona yol açar. Bu durumda kalp atışı o kadar hızlı ve düzensiz olur ki kalp çalışmayı durdurur. Bu komplikasyonun görülmesini önlemek için ventriküler taşikardinin acil olarak tedavi edilmesi önemlidir.

Neye Dikkat Etmeliyim?

Kafeinli içecek kullanımınızı azaltın. Sigara alkol vs... gibi alışkanlıklarınızdan kurtulun. Stresten uzak durun.

Hangi Doktora/Bölüme Gidilir?

Taşikardi için Kardiyoloji bölümüne gidilir.

Ventriküler Taşikardinin Belirtileri

Ventriküler taşikardinin belirtileri:
Baş dönmesi
Baygınlık
Yorgunluk
Göğüs ağrısı
Nefes darlığı

Ventriküler Taşikardinin Nedenleri

Ventriküler taşikardinin kesin nedeni her zaman bilinmemektedir. Ancak çoğunlukla başka kalp rahatsızlıkları bu hastalığı tetikler.

Ventriküler taşikardinin bilinen nedenleri arasında şunlar bulunur:
Kalp kasının zayıflamasına neden olan kardiyomiyopati
Daha önceden kalp krizi geçirilmesiyle kalbin hasar almasına neden olabilecek yapısal kalp hastalıkları
Kalbe kan akışının olmaması nedeniyle iskemik kalp hastalığı
Kalbin yeterli miktarda kan pompalayamamasına neden olan kalp yetmezliği

Ventriküler taşikardi hastalıklarının bazıları kalıtsaldır. Yani, ebeveynlerden çocuğa geçer.

Kalıtsal olan durumlar arasında şunlar bulunur:
Katekolaminerhik polimorfik ventriküler taşikardi
Aritmojenik sağ ventrikül displazisi

Nadiren de olsa ventriküler taşikardi bazı ilaçların, yoğun egzersizlerin, aşırı kafein ve alkol tüketiminin sonucunda da görülebilir.

Ventriküler Taşikardinin Sınıflandırılması

Ventriküler taşikardinin sınıflandırılması şunlara dayanmaktadır:
Nöbetlerin süresi
Morfoloji (Kalbin atma şekli)
Hemodinamik etki (Kalbin pompalama üzerindeki etkisi)
Ventriküler taşikardi türleri:
Sürekli olmayan ventriküler taşikardi, kan akışında bir soruna neden olmadan geçer.
Sürekli ventriküler taşikardi, 30 saniyeden uzun sürer ve kan akışının azalmasına neden olur.
Monomorfik ventriküler taşkardide her kalp atışı bir sonrakine benzer.
Polimorfik ventriküler taşikardide her kalp atışı farklıdır.

Ventriküler Taşikardi için Risk Faktörleri

Şu durumlarda ventriküler taşikardi riski çok daha yüksek olur:
Yaşınız büyükse
Kalp rahatsızlığınız varsa
Daha önceden kalp krizi geçirdiyseniz
Ailenizde ventriküler taşikardi geçmişi varsa

Ventriküler Taşikardi Teşhisinin Konulması

Doktorunuz fiziksel muayene yaparak ve belirli testleri uygulayarak tanı koyacaktır. Muayene sırasında doktorunuz kalbinizi dinler ve size belirtilerinizi sorar. Ayrıca, nabzınızı ve kan basıncınızı da kontrol eder. Ventriküler taşikardiden şüpheleniliyorsa doktorunuz bazı testler isteyecektir.

Bu testler arasında şunlar bulunur:
  • Elektrokardiyogram: Bu testle kalpteki elektriksel aktiviteler ölçülür. Doktorunuzun anormallikleri tespit etmesi için kalbin elektriksel aktivitelerinin resmi kaydedilir.
  • Kardiyak MR: Bu görüntüleme testinde kalbin enine kesitini oluşturacak net görüntüler elde etmek için güçlü mıknatıslardan ve radyo dalgalarından faydalanılır. Bu görüntüler, doktorunuzun kalbinizi daha detaylı incelemesini sağlar.
  • Transözofageal ekokardiyografi: Bu testle, yemek borusuna ultrason probu konulur. Bu prob, kalbin ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır. Bu fotoğraflar, doktorunuzun kalpteki yapıları ve kapakçıkları daha iyi görmesini sağlar.

Ventriküler Taşikardinin Tedavisi

Tedavinin amacı kalp ritmini düzenlemek ve ileride oluşabilecek nöbetleri önlemektir.

Acil durumlarda uygulanabilecek ventriküler taşikardi tedavileri şunlardır:
Kalp masajı
Elektriksel defibrilasyon
Elektrik şoku
Antiaritmik ilaç tedavisi

Uzun süreli tedavi için oral antiaritmik ilaçlar kullanılabilir. Ancak bu ilaçların ciddi yan etkileri olduğundan her zaman verilmez.

Uzun süreli diğer tedavi seçenekleri:
  • İmplant edilebilir kardiyoverter defibrilatör: Bu cihaz, anormal kalp ritmini düzenlemek için göğse ya da karına yerleştirilir.
  • Radyofrekans ablasyonu: Bu işlemde radyo dalgasının ürettiği elektrik akım, kalbin yanlış atmasına neden olan anormal dokuları yok eder.
  • Kardiyak resenkronizasyon tedavisi: Bu işlem, kalp atışının düzenlenmesine yardımcı olan cihazın implantasyonunu gerektirir.

Ventriküler Taşikardide İyileşme

Ventriküler taşikardisi olan kişilerde hızlı bir şekilde tedavi alındığında iyileşme sağlanır. Ancak, bozukluk tedavi edilmediğinde ani kalp durması ya da daha başka ciddi komplikasyon riski yüksektir. Cihazların implant edilmesi komplikasyonların oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir. İmplant yapıldığında bu cihazlar kalbin atmasını ve düzgün çalışmasını sağlayabilir.

Kaynak: Healthline

Yorumlar (0)

Sonraki yazı yükleniyor...